REHTORI Taru Pätäri kirjoitti (HS Mielipide 6.9.), että oppivelvollisuuden laajentaminen takaisi kaikille mahdollisuuden koulutukseen. Näkemykseni mukaan jo nykyisellään jokaisella on tasaveroinen mahdollisuus koulutukseen.

Sen sijaan tarkastelua tulisi kohdentaa nykyisen peruskoulumallin rakenteiden ja resursoinnin uudistamiseen. Jos oppivelvollisuuden laajentamista lähdetään toteuttamaan ennen kuin oppivelvollisuuden perustuksia eli perusopetusta uudistetaan, kaatuu koko uudistus tehottomuuteen ja kustannuksiin.

Oppivelvollisuuden viimeiset vuodet on unohdettu. Ne ovat nuoren elämänhallinnan taitojen kehittymisen kannalta olennaisia murrosiän tuoman mullistuksen myötä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteetkin on kirjoitettu lähinnä pitäen mielessä alakoulun rakenteet.

Huolestuttava piirre on, että viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa ja jopa viranomaisten ohjeistuksissa koronaviruksesta kenelläkään ei tunnu olevan riittävän hyvää käsitystä perusopetuksesta.

Oppilashuollon jalkautuminen koulujen arkeen on turvattava. Nykyinen resursointi ja malli ei aidosti edistä ennalta ehkäisevän yhteisöllisen oppilashuollon vaikuttavuutta.

Perusopetuksen lainsäädäntöä tulee uudistaa. Tuntijaon ohella on mahdollistettava riittävät raamit elämäntaitojen, tunnetaitojen ja oman toiminnan ohjauksen suunnitelmalliselle toteuttamiselle.

Inkluusio eli kaikille yhteinen opetus ei toteudu ilman opettajien eriyttämisosaamisen vahvistamista – kykyä räätälöidä opetusta oppilaiden tarpeiden mukaan. Opetuksen tulee perustua aidosti vahvuuspedagogiikkaan. Aineenopettajien koulutuksessa on panostettava eriyttämisosaamiseen ja erityisen tuen toteuttamiseen aineenopetuksessa.

Sosiaalitoimen ja koulun yhteistyötä tulee parantaa; oppilaan opetuksellisen riittävän tuen takaaminen unohtuu sijoituksissa.

Vuosiluokkien 5 ja 6 opetuksessa tulee vahvistaa luokan- ja aineenopetuksen yhteistyötä. Näin vahvistetaan oppijoiden itseohjautuvuuden parempaa kehittymistä ja opiskelutaitojen vahvistumista riittävän ajoissa ennen yläkouluun siirtymistä.

Minna Kartano

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006635428.html?share=e977f991da9931a1031a89747a2f8d42&fbclid=IwAR1xIETqTXOzgslSBKoLfzPfsOBQXUtEoTSPyzByQy2krs0bvsb3QG3mJ3U

Kategoriat: Peruskoulu

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *