Espoossa on lähdetty vahvasti kehittämän kiusaamiseen ja häirintään puuttumisen keinoja kouluissa. Tämä on osa valtakunnallista kehittämistarvetta, jota ohjataan opetushallituksen ja ministeriön tahoilta. Erilaisuuden hyväksymisen ja ymmärttämisen sekä kohtaamisen taitojen opettaminen ovat olennaisia tässä työssä. Tätä tukee ohjaukseen resurssointi.

Toisena olennaisina taitoina, ja välittömästi vaikuttaa myös kiusaamisen ennaltaehkäisyy, on lasten ja nuorten tunnetaitojen sekä resilienssitaitojen vahvistaminen. On korkea aika panostaa erityisesti yläkoulun aikana annettavaan ohjaukseen näissä taidoissa. Tämän päivän nuorten kohtaama maailma on monimuotoisuudessaan jotain aivan muuta kuin 20-30 vuotta sitten. Aineosaamisen lisäksi tulee varmistaa nuorten taitoja kohdata elämän haasteita, vahvistaa itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista sekä kykyä toimia moninaisissa tilanteissa. Espoon on panostettava luokanohjaamisen resurssointiin ja sisältöjen laadukkaaseen toteuttamiseen kaikissa yläkouluissa.

Kolmas tärkeä taito, johon tulee  kouluissa systemaattisesti panostaa on alkusammutus ja hätäensiaputaidot. Espoossa ei ole yleistä linjausta edellä mainittujen taitojen opettamiseen kouluissa eikä opetussuunnitelma myöskään niitä edellytä. NouHätä[1] koulutuksia toteutetaan jo monissa kouluissa Espoossa, mutta siihen lähteminen on koulukohtaista. Nämä taidot ovat tämän päivän kansalaistaitoja – Espoon tulee olla edelläkävijä näiden taitojen opettamisen velvoittamisessa.


[1] https://nouhata.fi/


0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *