Konkreettisen kokemukseni pohjalta koulujen hyvinvointityölle oppilashuoltolaissa velvoitteeksi asetettu moniammatillinen yhteistyö ei toteudu lain hengen mukaisesti. Yhteistyötä kyllä tehdään, mutta intensiteetti ja tehokkuus jää riippumaan liikaa rehtorista.

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat siis rehtori, opettajat, opinto-ohjaajat, kouluterveydenhoitajat, kuraattori, psykologit, avustajat sekä oheiskasvattajina keittiön ja siivouksen henkilöstö. Ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista on koulun ja oppilashuollon henkilöstöllä.

Jokainen asiantuntija tekee työtä omalla osaamisalallaan ja perustehtävässään. Tämä muodostaa mosaiikin, joka palasten asettuessa oikeille paikoilleen muodostaa koulujen jokapäiväiseen arkeen harmonisen kokonaisuuden. Laki velvoittaa erityisesti yhteistyöhön ja keskittymään kehittämään ennaltaehkäiseviä rakenteita.

Oppilaitoksen hyvinvointityön suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, usein puhutaan yhteisöllisestä opiskeluhuoltoryhmästä. Oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmää johtaa rehtori. Tämä ryhmä tarkastelee oppilaiden hyvinvointia ryhmä, luokkataso ja koko koulutason näkökulmista.

Parhaiten oppilaiden hyvinvointiin vaikutetaan ennaltaehkäisevästi ryhmän tasolla. T’ällöin keskitytään enimmissä määrin konkreettiseen koulun arjessa tehtävään hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavaan toimintaan. Raporttien, palautteiden ja kyselyiden tulosten pohdinta kuuluu ryhmän työn, mutta todellinen työ tehdään muualla kuin kokouspöydän ääressä analysoiden. Painopisteen on oltava jalkautuvassa toiminnassa, siis toiminnassa, joka tavoittaa suoraan koulun oppilaat.

Vuonna 2013 hyväksytyn lain tarkoitus oli lisätä moniammatillista yhteistyötä, kohdentaa toimintaa ennaltaehkäisevään työhön, parantaa tiedon kulkua ja vaikuttaa koulujen toimintakulttuurien kehittymiseen.

Todellisuus on kuitenkin kaikkea muuta kuin lain ihanteiden mukaista. Kaikki konkreettinen työ yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä jää rehtorien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajien vastuulle. Muiden jäsenten työaikaan ei ole allokoitu riittävästi jalkautuvalle yhteisölliselle opiskeluhuoltotoiminnalle. Tunnin tai kahden kokous, eikä yhtään enempää. Loppu aika meneekin sitten tulipalojen sammutteluun. Lain tavoite siirtää työaikaa kuraattoreilta, psykologeilta ja kouluterveydenhoitajilta ennaltaehkäisevään työhön on jäänyt haaveeksi. Ja heikommalta tulevaisuuskin näyttää.

Oppivelvollisuuden laajentaminen unohti kokonaan peruskoulun jo vuosia ongelma olleet resurssipula sekä yksilökohtaisessa että yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Sote-uudistus on viemässä nämä palvelut maakuntiin, jolloin koulujen mahdollisuus vaikuttaa resurssin käyttöön entisestään heikentyvät, siis suomeksi loppuvat.

Mitä siis tehdä?

Oppilashuollon palveluiden on jäätävä kunnan vastuulle, ei maakuntien. Myös rahoituksen tulee jäädä suoraan kunnille.

Resursseihin pitää saada kunnon päivitys, niin että esim. 1/3 työajasta kohdennetaan suoraan yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön ja 2/3 yksilökohtaiseen opiskeluhuoltotyön ja yhdelle työntekijälle 1-2 koulua, koulujen koosta riippuen. Tämä siis tarkoittaa lisää kuraattoreita ja psykologeja.

Koulujen johtamisen ja oppimisen tuen rakenteet on päivitettävä tämän päivän tarpeisiin. Opettajat ja rehtorit repeävät jo liian moneen, laatu väistämättä kärsii. Laadukkaasta koulutuksesta ylpeä Espoo ei tätä kolahdusta tarvitse!

Kuitenkin ehkä kaikkein ensimmäiseksi toivoisin kokonaisvaltaisen tarkastelun taidon omaksumista oppilashuoltotyön koordinointiin kaikkien siihen osallistuvien ammattiryhmien taholta.


0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *