Koulutuksen rahoitus ei ole kunnossa

Jälleen on aika kouluissa tehdä valmisteluja ensi lukuvuotta varten. Opetukseen siis oppitunteihin käytettävä resurssit on saatu ja on aika kohdentaa se oppilaiden hyväksi. Samalla tehdään rekrytointeja ja valmistellaan oppimisen tuen resurssien riittävyys ja kohdentaminen tuloksekkaasti. Tämän ohella ja sen jälkeen alkaa iso työ lukujärjestysten laatimiseksi. Peruspohjatyö tehdään siis nyt ei Lue lisää…

Ajatuksia kunnan taloudesta

Kuntien tulevaisuuden talouden osalta isojen haasteiden edessä. Oppivelvollisuuden laajentuminen ja hallituksen kaavailema sote-malli aiheuttavat ison loven kuntataloudelle. Kuntien elinvoimasta on pidettävä kiinni. Kunnissa on varmistettava yrittämisen mahdollistaminen, työtä ja työpaikkojen syntyminen. Vain näin voidaan taata myös kunnan palveluiden elinvoimaisuus. Kuntien talouden on oltava kestävällä pohjalla. Velalla palveluita ei tuoteta. Menot Lue lisää…

Valtion hankeroituksesta ja avustuksista muodostunut koulutuksen perusrahoituksen väylä.

Koulutuksen rahoitus muodostuu kuntien ja valtion yhteisrahoituksesta. Merkittävä osa koulutuksen järjestämiseen tarvittavista varoista tulee valtiolta valtionosuuksien kautta. Tuleva sote-uudistus sekä oppivelvollisuuden laajentuminen tulevat kasvattamaan valtionosuuksien merkitystä koulutuksen rahoittamisessa. Koulutuksen kentän valtionosuudet muodostuvat valtiovarainministeriön peruspalveluiden rahoituksesta  sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä opetus- ja kulttuuritoimea koskevasta rahoituksesta. Lisäksi jokaiselle kunnalle koulutuksen rahoituksen Lue lisää…