Elämäntaidoista pitäisi tehdä erillinen oppiaine

Perusopetuksen rakenteita on uudistettava laajemmaltikin kuin vain artikkelissa esittelemässäni suunnassa. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei ole kestävä ratkaisu, vaan ennemminkin venyttää ongelmia ja kasvattaa niitä. Ensi sijaisesti on panostettava perusopetuksen rakenteiden tehokkuuteen ja laatuun. Tämä vaatii toki lisäresursseja, mutta kohdentaessa oppivelvollisuuden laajentamisen budjetti perusopetuksen kehittämiseen maksaa itsensä ennen pitkää takaisin.Tunnetaitojen opettaminen on Lue lisää…

Peruskoulumallin rakenteita pitäisi uudistaa ennen kuin oppivelvollisuutta lähdetään pidentämään

REHTORI Taru Pätäri kirjoitti (HS Mielipide 6.9.), että oppivelvollisuuden laajentaminen takaisi kaikille mahdollisuuden koulutukseen. Näkemykseni mukaan jo nykyisellään jokaisella on tasaveroinen mahdollisuus koulutukseen. Sen sijaan tarkastelua tulisi kohdentaa nykyisen peruskoulumallin rakenteiden ja resursoinnin uudistamiseen. Jos oppivelvollisuuden laajentamista lähdetään toteuttamaan ennen kuin oppivelvollisuuden perustuksia eli perusopetusta uudistetaan, kaatuu koko uudistus tehottomuuteen ja kustannuksiin. Oppivelvollisuuden Lue lisää…