Koulujen hyvinvointia edistävälle työlle asetetut lain tavoitteet ovat kaukana ihanteesta

Konkreettisen kokemukseni pohjalta koulujen hyvinvointityölle oppilashuoltolaissa velvoitteeksi asetettu moniammatillinen yhteistyö ei toteudu lain hengen mukaisesti. Yhteistyötä kyllä tehdään, mutta intensiteetti ja tehokkuus jää riippumaan liikaa rehtorista. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja Lue lisää…

Koulutuksen rahoitus ei ole kunnossa

Jälleen on aika kouluissa tehdä valmisteluja ensi lukuvuotta varten. Opetukseen siis oppitunteihin käytettävä resurssit on saatu ja on aika kohdentaa se oppilaiden hyväksi. Samalla tehdään rekrytointeja ja valmistellaan oppimisen tuen resurssien riittävyys ja kohdentaminen tuloksekkaasti. Tämän ohella ja sen jälkeen alkaa iso työ lukujärjestysten laatimiseksi. Peruspohjatyö tehdään siis nyt ei Lue lisää…

Valtion hankeroituksesta ja avustuksista muodostunut koulutuksen perusrahoituksen väylä.

Koulutuksen rahoitus muodostuu kuntien ja valtion yhteisrahoituksesta. Merkittävä osa koulutuksen järjestämiseen tarvittavista varoista tulee valtiolta valtionosuuksien kautta. Tuleva sote-uudistus sekä oppivelvollisuuden laajentuminen tulevat kasvattamaan valtionosuuksien merkitystä koulutuksen rahoittamisessa. Koulutuksen kentän valtionosuudet muodostuvat valtiovarainministeriön peruspalveluiden rahoituksesta  sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä opetus- ja kulttuuritoimea koskevasta rahoituksesta. Lisäksi jokaiselle kunnalle koulutuksen rahoituksen Lue lisää…