Koulujen hyvinvointia edistävälle työlle asetetut lain tavoitteet ovat kaukana ihanteesta

Konkreettisen kokemukseni pohjalta koulujen hyvinvointityölle oppilashuoltolaissa velvoitteeksi asetettu moniammatillinen yhteistyö ei toteudu lain hengen mukaisesti. Yhteistyötä kyllä tehdään, mutta intensiteetti ja tehokkuus jää riippumaan liikaa rehtorista. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja Lue lisää…

Espoossako ei pysäköintipaikkoja?

Espoo ei ole maantieteellisesti tiivis kaupunki. Espoo on laajalle levittynyt, useasta kaupunkikeskuksesta sekä pienemmistä, vireistä kasvualueista. Espoo kehittyy ja monipuolistuu. Julkinen liikenne ei palvele riittävän ja tehokkaasti kaikkia kuntalaisia. Myös muille liikkumismuodoille, siis myös yksityisautoilulle, on mahdollistettava tilaa. Toukokuussa kokeiluna aloitettu Espoon kaupungin pysäköintipaikkojen muuttaminen maksulliseksi heikentää kuntalaisten liikkumista. Muutos Lue lisää…

Nuoret vaikuttamaan oppimisympäristöönsä

Uskon, että yläkoululaiset tarvitsevat kokemuksen ”omistajuudesta” oppimisympäristöönsä. Kun oppilaiden toiveita kuunnellaan ja niitä myös toteutetaan yhdessä oppilaiden kanssa, mahdollisestaan aito yhteisöllinen ilmapiiri koulussa ja siten myös parannetaan viihtyvyyttä sekä vähennetään epäasiallista käytöstä. https://www.facebook.com/groups/313060525722493/permalink/1412294842465717/