Ajatuksia kunnan taloudesta

Kuntien tulevaisuuden talouden osalta isojen haasteiden edessä. Oppivelvollisuuden laajentuminen ja hallituksen kaavailema sote-malli aiheuttavat ison loven kuntataloudelle. Kuntien elinvoimasta on pidettävä kiinni. Kunnissa on varmistettava yrittämisen mahdollistaminen, työtä ja työpaikkojen syntyminen. Vain näin voidaan taata myös kunnan palveluiden elinvoimaisuus. Kuntien talouden on oltava kestävällä pohjalla. Velalla palveluita ei tuoteta. Menot Lue lisää…

Valtion hankeroituksesta ja avustuksista muodostunut koulutuksen perusrahoituksen väylä.

Koulutuksen rahoitus muodostuu kuntien ja valtion yhteisrahoituksesta. Merkittävä osa koulutuksen järjestämiseen tarvittavista varoista tulee valtiolta valtionosuuksien kautta. Tuleva sote-uudistus sekä oppivelvollisuuden laajentuminen tulevat kasvattamaan valtionosuuksien merkitystä koulutuksen rahoittamisessa. Koulutuksen kentän valtionosuudet muodostuvat valtiovarainministeriön peruspalveluiden rahoituksesta  sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä opetus- ja kulttuuritoimea koskevasta rahoituksesta. Lisäksi jokaiselle kunnalle koulutuksen rahoituksen Lue lisää…

Lasten ja nuorten elämäntaitoihin peruskoulussa tulee panostaa

Espoossa on lähdetty vahvasti kehittämän kiusaamiseen ja häirintään puuttumisen keinoja kouluissa. Tämä on osa valtakunnallista kehittämistarvetta, jota ohjataan opetushallituksen ja ministeriön tahoilta. Erilaisuuden hyväksymisen ja ymmärttämisen sekä kohtaamisen taitojen opettaminen ovat olennaisia tässä työssä. Tätä tukee ohjaukseen resurssointi. Toisena olennaisina taitoina, ja välittömästi vaikuttaa myös kiusaamisen ennaltaehkäisyy, on lasten ja Lue lisää…

Lähikoulu – oppilaalle paras koulu

Lasten ja nuorten palveluihin tulee panostaa. Perusopetuksen kehittäminen lähikouluperiaatteen mukaisesti on tärkeää; jokaisella lapsella ja nuorella on perustuslaillinen ja perusopetuslaillinen oikeus saada laadukasta opetusta ja oppimisen tukea omassa lähikoulussaan. Pelot ja tunteet inkluusiosta eivät saa vaikuttaa päätöksentekoon ja vaarantaa oppilaiden oikeuksia sekä laadukkaan opetuksen toteutusta.  Rehtorina tiedän, että lähikouluperiaate on Lue lisää…