Mietteitä opetusvelvollisuuden laajentamisesta

Oppivelvollisuuden laajentaminen toteutetaan liian kovalla kiireellä, syytä en ymmärrä, tarvetta siihen on vaikeaa käsittää. Tavoite on itsestään selvästi tärkeä, siitä ei voi olla eri mieltä; jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus kouluttautua esteittä toisella asteella. Jokaisen nuoren on saatava riittävä tuki oppimaan oppimisen valmiuksien kehittymiseen systemaattisesti koko peruskoulun ajan. Keinona oppivelvollisuuden Lue lisää…

Palvelut lähellä kuntalaisia turvattava

Hallituksen sote-malli sisältää paljon pahoja kompastuskiviä. Onko oikein se, että lisätään entisestään byrokratiaa ja sitä kautta kasvavan hallintohimmelin kuluja? Onko oikein myöskään se, että kuntien itsemääräämisoikeuteen kajotaan merkittävästi ja kuntia itseään ei haluta kuulla? Sote-malli on ainoastaan hallintouudistus ja rahojen siirtojärjestelmä, ei tavoittele kuntalaisen etua sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun parantamiseksi. Lue lisää…

Elämäntaidoista pitäisi tehdä erillinen oppiaine

Perusopetuksen rakenteita on uudistettava laajemmaltikin kuin vain artikkelissa esittelemässäni suunnassa. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei ole kestävä ratkaisu, vaan ennemminkin venyttää ongelmia ja kasvattaa niitä. Ensi sijaisesti on panostettava perusopetuksen rakenteiden tehokkuuteen ja laatuun. Tämä vaatii toki lisäresursseja, mutta kohdentaessa oppivelvollisuuden laajentamisen budjetti perusopetuksen kehittämiseen maksaa itsensä ennen pitkää takaisin.Tunnetaitojen opettaminen on Lue lisää…