Peruskoulumallin rakenteita pitäisi uudistaa ennen kuin oppivelvollisuutta lähdetään pidentämään

REHTORI Taru Pätäri kirjoitti (HS Mielipide 6.9.), että oppivelvollisuuden laajentaminen takaisi kaikille mahdollisuuden koulutukseen. Näkemykseni mukaan jo nykyisellään jokaisella on tasaveroinen mahdollisuus koulutukseen. Sen sijaan tarkastelua tulisi kohdentaa nykyisen peruskoulumallin rakenteiden ja resursoinnin uudistamiseen. Jos oppivelvollisuuden laajentamista lähdetään toteuttamaan ennen kuin oppivelvollisuuden perustuksia eli perusopetusta uudistetaan, kaatuu koko uudistus tehottomuuteen ja kustannuksiin. Oppivelvollisuuden Lue lisää…