Tietoa minusta

Olen vahva opetusalan asiantuntija. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja palvelut ovat sydäntäni lähellä. Lisäksi koen Espoon palveluiden ja infran kehittämisen tasapuolisesti tärkeäksi.

Opetusalan ammattilainen

Työskentelen ison yläkoulun rehtorina Espoossa. Rehtorikokemusta 8 vuotta, opettajakokemusta 15 vuotta. Olen ehtinyt työskennellä myös Espoon suomenkielisessä opetustoimessa virastossa projektipäällikönä. Monipuolinen osaaminen perusopetuksen kentästä.

Luottamustehtävät

Espoon seurakuntien henkilöstöjohtokunnan varajäsen 2019-2022

Kansallinen Lastenliitto – Espoon aluejärjestö ry:n hallituksen jäsen 2019-

Matinkylä-Olarin Lastenliiton hallituksen jäsen 2019-

Koulutus

Teologian maisteri, uskonnon ja historian opettaja.

Artikkelit & Uutiset

Koulujen hyvinvointia edistävälle työlle asetetut lain tavoitteet ovat kaukana ihanteesta

Konkreettisen kokemukseni pohjalta koulujen hyvinvointityölle oppilashuoltolaissa velvoitteeksi asetettu moniammatillinen yhteistyö ei toteudu lain hengen mukaisesti. Yhteistyötä kyllä tehdään, mutta intensiteetti ja tehokkuus jää riippumaan liikaa rehtorista. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä Lue lisää…

Espoossako ei pysäköintipaikkoja?

Espoo ei ole maantieteellisesti tiivis kaupunki. Espoo on laajalle levittynyt, useasta kaupunkikeskuksesta sekä pienemmistä, vireistä kasvualueista. Espoo kehittyy ja monipuolistuu. Julkinen liikenne ei palvele riittävän ja tehokkaasti kaikkia kuntalaisia. Myös muille liikkumismuodoille, siis myös yksityisautoilulle, Lue lisää…

Nuoret vaikuttamaan oppimisympäristöönsä

Uskon, että yläkoululaiset tarvitsevat kokemuksen ”omistajuudesta” oppimisympäristöönsä. Kun oppilaiden toiveita kuunnellaan ja niitä myös toteutetaan yhdessä oppilaiden kanssa, mahdollisestaan aito yhteisöllinen ilmapiiri koulussa ja siten myös parannetaan viihtyvyyttä sekä vähennetään epäasiallista käytöstä. https://www.facebook.com/groups/313060525722493/permalink/1412294842465717/

Koulutuksen rahoitus ei ole kunnossa

Jälleen on aika kouluissa tehdä valmisteluja ensi lukuvuotta varten. Opetukseen siis oppitunteihin käytettävä resurssit on saatu ja on aika kohdentaa se oppilaiden hyväksi. Samalla tehdään rekrytointeja ja valmistellaan oppimisen tuen resurssien riittävyys ja kohdentaminen tuloksekkaasti. Lue lisää…

Ajatuksia kunnan taloudesta

Kuntien tulevaisuuden talouden osalta isojen haasteiden edessä. Oppivelvollisuuden laajentuminen ja hallituksen kaavailema sote-malli aiheuttavat ison loven kuntataloudelle. Kuntien elinvoimasta on pidettävä kiinni. Kunnissa on varmistettava yrittämisen mahdollistaminen, työtä ja työpaikkojen syntyminen. Vain näin voidaan taata Lue lisää…

Valtion hankeroituksesta ja avustuksista muodostunut koulutuksen perusrahoituksen väylä.

Koulutuksen rahoitus muodostuu kuntien ja valtion yhteisrahoituksesta. Merkittävä osa koulutuksen järjestämiseen tarvittavista varoista tulee valtiolta valtionosuuksien kautta. Tuleva sote-uudistus sekä oppivelvollisuuden laajentuminen tulevat kasvattamaan valtionosuuksien merkitystä koulutuksen rahoittamisessa. Koulutuksen kentän valtionosuudet muodostuvat valtiovarainministeriön peruspalveluiden rahoituksesta  Lue lisää…

Lähikoulu – oppilaalle paras koulu

Lasten ja nuorten palveluihin tulee panostaa. Perusopetuksen kehittäminen lähikouluperiaatteen mukaisesti on tärkeää; jokaisella lapsella ja nuorella on perustuslaillinen ja perusopetuslaillinen oikeus saada laadukasta opetusta ja oppimisen tukea omassa lähikoulussaan. Pelot ja tunteet inkluusiosta eivät saa Lue lisää…

Mietteitä opetusvelvollisuuden laajentamisesta

Oppivelvollisuuden laajentaminen toteutetaan liian kovalla kiireellä, syytä en ymmärrä, tarvetta siihen on vaikeaa käsittää. Tavoite on itsestään selvästi tärkeä, siitä ei voi olla eri mieltä; jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus kouluttautua esteittä toisella asteella. Jokaisen Lue lisää…

Palvelut lähellä kuntalaisia turvattava

Hallituksen sote-malli sisältää paljon pahoja kompastuskiviä. Onko oikein se, että lisätään entisestään byrokratiaa ja sitä kautta kasvavan hallintohimmelin kuluja? Onko oikein myöskään se, että kuntien itsemääräämisoikeuteen kajotaan merkittävästi ja kuntia itseään ei haluta kuulla? Sote-malli Lue lisää…

Elämäntaidoista pitäisi tehdä erillinen oppiaine

Perusopetuksen rakenteita on uudistettava laajemmaltikin kuin vain artikkelissa esittelemässäni suunnassa. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei ole kestävä ratkaisu, vaan ennemminkin venyttää ongelmia ja kasvattaa niitä. Ensi sijaisesti on panostettava perusopetuksen rakenteiden tehokkuuteen ja laatuun. Tämä vaatii toki Lue lisää…